Tuyển dụng - Chúng tôi muốn ...

NGV là một tập thể ĐOÀN KẾT – TRẺ KHỎE – NHIỆT HUYẾT – NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO, và mỗi thành viên NGV không ngừng phấn đấu và rèn luyệt ĐẠO ĐỨC – TINH THẦN – KIẾN THỨC – KỸ NĂNG, là những phẩm chất không thể thiếu của những chuyên gia hàng đầu, của mỗi thành viên NGV.

NGV có làm gia tăng giá trị cho khách hàng và đối tác hay không? NGV có tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất cho khách hàng hay không? NGV có phát triển và nuôi dưỡng được quan hệ với khách hàng & đối tác hay không? … tất cả phụ thuộc vào BẠN, chính vì vậy ĐẠO ĐỨC – TINH THẦN – KIẾN THỨC – KỸ NĂNG là những tiêu chí hết sức quan trọng trong quá trình tuyển dụng và cũng như phát triển nguồn lực tại NGV.

Thông tin tuyển dụngXem thêm