HẠNH PHÚC CỦA KHÁCH HÀNG

NIỀM TỰ HÀO CỦA CHÚNG TÔI

700+

Tổ chức tín dụng áp dụng

10000+

Người sử dụng

500000+

Yêu cầu của khách hàng được xử lý

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

Các hoạt động hỗ trợ khách hàng định kỳ & theo yêu cầu

kênh thông tin

Các kênh tiếp nhận & trao đổi thông tin với khách hàng

ưu tiên xử lý các yêu cầu gửi trực tiếp qua eFUND

gọi trực tiếp cho chúng tôi

Nguyễn Văn Đảng

Nguyễn văn đảng
trưởng nhóm hỗ trợ 1

Bùi Công Điển

bùi công điển
Trưởng nhóm hỗ trợ 3

Nguyễn Việt Anh
Trưởng nhóm hỗ trợ 2

Email cho chúng tôi

  Tham gia vào cộng đồng của chúng tôi !

  Đội ngũ triển khai & hỗ trợ khách hàng

  Vũ Thế Minh
  Giám đốc Trung tâm dvkh

  15 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Võ Văn Kiên
  Phó giám đốc trung tâm dvkh

  12 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Tạ Xuân Quyết
  Trưởng nhóm kinh doanh

  12 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Nguyễn Văn Đảng

  Nguyễn Văn Đảng
  Trưởng nhóm triển khai

  10 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Nguyễn Tuấn Anh
  Trưởng nhóm hỗ trợ 1

  07 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Bùi Công Điển

  Bùi Công Điển
  TRưởng nhóm hỗ trợ 2

  07 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Đoàn Thị Lan Phương

  Đoàn Thị Lan Phương
  Chuyên viên DVKH

  10 năm kinh nghiệm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

  Nguyễn Văn Việt

  Nguyễn Văn Việt
  Chuyên viên dvkh

  10 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Lê Công Nguyện

  Lê Công Nguyện
  Chuyên viên DVKH

  07 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Trần Huy Cảnh

  Trần Huy Cảnh
  chuyên viên DVKH

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Nghiêm Duy Phong

  Nghiêm Duy Phong
  Chuyên viên DVKH

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Phạm Quang Vũ

  Phạm Quang Vũ
  Chuyên viên dvkh

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Nguyễn Thị Trang
  Chuyên viên DVKH

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Phan Thị Hà
  chuyên viên DVKH

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Nguyễn Thị Hoa
  Chuyên viên DVKH

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Mai Thị Hà
  Chuyên viên dvkh

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  trần việt lộc
  Chuyên viên DVKH

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  trần thị phượng
  chuyên viên DVKH

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Nguyễn Thị Thúy Hòa
  Chuyên viên DVKH

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  nguyễn việt anh
  Chuyên viên dvkh

  03 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai eFUND cho Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

  Đội ngũ tư vấn và phát triển giải pháp

  Đặng đức chuyên
  Giám đốc Trung tâm GPCN

  17 năm kinh nghiệm xây dựng hệ thống CNTT cho ngân hàng.

  Hoàng vũ đạt
  Phó giám đốc Trung tâm GPCN

  12 năm kinh nghiệm xây dựng hệ thống CNTT cho ngân hàng.

  Lê Thị Thoa
  Trưởng nhóm BA

  10 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ tài chính ngân hàng.

  Vũ khương duy
  Trưởng nhóm DEV

  07 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng phầm mềm.

  Hoàng Vũ Tuấn
  Chuyên viên PTPM

  07 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng phầm mềm.

  dương văn sơn
  Chuyên viên PTPM

  07 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng phầm mềm.

  Nguyễn Văn Việt

  Nguyễn Văn Việt
  Chuyên viên dvkh

  05 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng phầm mềm.

  Lê Công Nguyện

  Lê Công Nguyện
  Chuyên viên DVKH

  05 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng phầm mềm.

  Nguyễn thị tâm thư
  Chuyên viên BA

  10 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ tài chính ngân hàng.

  Trần Thị Thùy Dương
  Chuyên viên BA

  07 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ tài chính ngân hàng.

  Nguyễn Hoàng Việt
  Chuyên viên BA

  05 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ tài chính ngân hàng.

  trần đức anh
  Chuyên viên BA

  04 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ tài chính ngân hàng.

  nguyễn thị dinh
  Chuyên viên BA

  04 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ tài chính ngân hàng.

  Nguyễn Sĩ Trấn
  chuyên viên PTPM

  02 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng phầm mềm.

  nguyễn quốc đạt
  Chuyên viên ptpm

  02 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng phầm mềm.

  Ngô văn phúc
  chuyên viên PTPM

  02 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng phầm mềm.

  bùi văn tuyến
  chuyên gia cntt

  10 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai dự án CNTT.

  nguyễn thị thu hà
  Chuyên gia CNTT

  13 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, triển khai dự án CNTT.

  Trịnh Minh Chiêm
  Chuyên gia CNTT

  18 năm kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong lĩnh vực TCNH.

  Trần Đức Lợi
  Chuyên gia CNTT

  18 năm kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong lĩnh vực TCNH.

  Liên hệ ngay với chúng tôi